Başkan Dr. Serra KAMER
Üyeler Dr. Ahmet ÇİNKAYA
Dr. Emin DARENDELİLER
Dr. Ayşe Nur DEMİRAL
Dr. Ayça İRİBAŞ
Yürüttüğü Çalışmalar