Başkan

Dr.Tülay ERCAN

Üyeler

Dr. Hatice BİLGE

Dr. Evren Ozan GÖKSEL

Dr. Bahar DİRİCAN

Dr. Nezahat OLACAK

Yürüttüğü Çalışmalar