Başkan Fiz.Murat OKUTAN
Üyeler Hatice BİLGE
Hakan EREN
Tülay ERCAN
Kadir YARAY