Başkan Dr. Kaan OYSUL
Üyeler Dr. Ufuk ABACIOĞLU 
Dr. Hale Başak ÇAĞLAR
Dr. Enis ÖZYAR
Dr. Gözde YAZICI
Yürüttüğü Çalışmalar