Başkan Dr. Kaan OYSUL
Üyeler Dr. Ufuk ABACIOĞLU 
Dr. Hale Başak ÇAĞLAR
Dr. Enis ÖZYAR
Dr. Gözde YAZICI
Yürüttüğü Çalışmalar

a) Reküren GBM de SRS.

b) Primeri Meme Ca olan beyin metaztazlı hastalarda her2 neu (+) nin radyocerrahi yanıtına katkısı.