Başkan Dr.Şefik İĞDEM
Üyeler Dr. Ayşen DİZMAN
Dr. Mustafa CENGİZ
Dr. Uğur SELEK
Dr. Fadime AKMAN
Yürüttüğü Çalışmalar