Başkan Dr. Ferah YILDIZ
Üyeler Dr. Işık ASLAY
Dr. Seden KÜÇÜCÜK
Dr.Zeynep ÖZSARAN
Dr. Enis ÖZYAR
Yürüttüğü Çalışmalar