Başkan Dr. Fazilet Dinçbaş
Üyeler Dr. Ayşe ALTINOK
Dr. Beste ATASOY
Dr.Yavuz ANACAK
Dr.Didem Çolpan ÖKSÜZ
Yürüttüğü Çalışmalar Çok merkezli retroperitoneal sarkomlar anketi.