Başkan Dr. Serap AKYÜREK
Üyeler Dr. Banu ATALAR
Dr. Yasemin BÖLÜKBAŞI 
Dr. Rıza ÇETİNGÖZ 
Dr. Pervin HÜRMÜZ
Yürüttüğü Çalışmalar

a) Erken evre AC Ca SABRT Türkiye sonuçları.

b) AC Ca primer tedavi sonrası AC oligometastaz olgularında SRS sonuçları.

c) GİS tümörü AC oligometastazlarında SRS sonuçları