Başkan Dr. Uğur SELEK
Üyeler

Dr. Gökhan ÖZYİĞİT

Dr. Pervin HÜRMÜZ

Dr. Züleyha AKGÜN

Dr. İlknur ALSAN ÇETİN

Yürüttüğü Çalışmalar