Başkan Dr. Gökhan ÖZYİĞİT
Üyeler Dr. Fulya AĞAOĞLU
Dr. Müge AKMANSU
Dr. Nilgün Özbek OKUMUŞ
Dr. Cem ÖNAL
Yürüttüğü Çalışmalar

a) Grup 4-5 Yüksek riskli prostat kanseri olgularında hormonoterapi süresi ve pelvik RT değerlendirilmesi.

b) Oligometastatik prostat kanserinde SBRT Sonuçları.

c) Prostat kanserinde küratif SBRT sonuçları ve PSA kinetiği.

d) TROD üroonkoloji alt grubu Prostat kanseri ortak veritabanı hazırlanması.