Yönetim Kurulu

Başkan

: Dr. Esra Kaytan Sağlam
Başkan Yardımcısı : Dr. Yavuz Anacak
Bir Önceki Dönem Başkanı : Dr. Serdar Özkök

Genel Sekreter 

Sayman

: Dr. Uğur Selek

: Dr. Fulya Ağaoğlu

Üyeler

: Dr. Halil Akbörü

: Dr. Müge Akmansu

: Dr. Mine Genç

: Dr. İlknur Bilkay Görken

: Dr. Nilgün Özbek Okumuş

: Dr. Gökhan Özyiğit

 

Denetleme Kurulu Üyeleri

: Dr. Serra Kamer

: Dr. Banu Atalar

: Dr. Cem Önal