Yönetim Kurulu

 

Başkan

: Dr. Yavuz Anacak
Başkan Yardımcısı

: Dr. Gökhan Özyiğit

Bir Önceki Dönem Başkanı

: Dr. Esra Kaytan Sağlam

Genel Sekreter 

Sayman

: Dr. Deniz Yalman

: Dr. Fulya Ağaoğlu

Üyeler

: Dr. Halil Akbörü

: Dr. Serap Akyürek

: Dr. Ş. Bilge Gürsel

: Dr. M. Şefik İğdem

: Dr. H. Cem Önal

: Dr. Ferah Yıldız

 

Denetleme Kurulu Üyeleri

: Dr. Müge Akmansu

: Dr. Serra Kamer

: Dr. Zeynep Özsaran