Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

2 Adet LİNAK (Trilogy ve Truebeam Cihazı): (IGRT, IMRT,VMAT, SRS,SBRT)

1 Adet Brakiterapi (Varisource- HDR)

1 Adet Cyberknife (MLC, FIX Cone ve IRIS 3)

1 Adet Gammaknife (Perfexion)

1 Adet Intraoparatif Radyoterapi Cihazı (Intrabeam): (50 kV foton enerjili, silindirik ve flat aplikatörlü

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi

Adı Soyadı

Dr.Dilek Ünal

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Mehmet Faik Çetindağ

Dr.Ömer Yazıcı

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Nadir Küçük

 

Fiz. Esra Küçükmorkoç

Fiz. Mine Doyuran

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Hande Sertkaya Yaman

Ayşe Omurca

Selin Aydemir

Emine Karaüzüm

Süheyl Bağcı

Kübra Karakaoç

Filiz Kahveci

Sercan Güneş