Medical Park Göztepe Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Medical Park Göztepe Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

Varian marka DMX model Lineer Akseleratör

IMRT

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi

Adı Soyadı

Dr.Sedat Koca

Dr.Berrin Pehlivan

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Gülşen Meral

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

3 fizik uzmanı

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

yok