Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 Adet Siemens Oncor Lineer Akseleratör

 

1 Adet Siemens Primus Lineer Akseleratör

1 Adet Varian Trilogy

1 Adet Nucletron 3 Boyutlu Brakiterapi (CT ve MR Planlama)

1 Adet Siemens BT Simülatör

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Hazım Orhan Kızılkaya

Dr.Esengül Koçak Uzel

Dr.Handan Atabay Erkal

Dr.Ahmet Uyanoğlu

Dr.Kubilay İnanç

Dr.Mehmet Arslan

Dr.Ayşe Kutluhan Doğan

Dr.Fatih Hikmet Özvar

Dr.Tuba Tülin Bek

Dr.Metin Figen

Dr. Dönay Ünlüer Aksan

Radyasyon Onkolojisi Asistanları

Dr.Melisa Bağcı

Dr.Muhammed Yılmaz

Medikal Fizik Uzmanları:

 

Fiz.Tamer Oğuz Gürsoy

Fiz.Halime Can Turan

Fiz.Oğuzhan Ayrancıoğlu

Fiz.Şilem Yüce Ertürk

Fiz.Yonca Yahşi

Fiz.Bilgehan Coşkun

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Gökhan Gökçen

Duygu Genç

Selçuk Yılmaz

Burak Selçuk

Seden Sarıgözoğlu

Erhan Erge

Sultan Tekin Öztürk

Fadime Dolmuş Malatya