Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Merkez Adı:

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

Cihaz yok

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Yusuf Başer

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

 

Radyoterapi Teknikerleri: