Şişli Memorial Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Şişli Memorial Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

2 adet Truebeam Stx

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr. Züleyha Akgün

 
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr.Aysel Ahmedova

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Aydın Çakır

Fiz. Ümmühan Kalafat

FİZ. Koray Erdoğan

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

4 teknisyen