Şişli Kolan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Şişli Kolan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

Linak Sinerji

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi

Adı Soyadı

Dr. Sevil Çağıran Kılçıksız

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. M. Fatih Akyüz

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Ebrar İnanç

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

4 tekniker