Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

Merkez Adı:

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

1 adet Strerotaktik Radyocerrahi Cihazı-Cyberknife

1 adet Linak(IGRT-Yoğunluk atarlı RT9 Varian-Trilogy

1 adet Linak(konformal RT)-Siemens-Primus

1 adet Brakiterapi cihazı(HDR)-Bebig-Multisource

1 adet Konvansiyonel Simulatör-Masecarto

1 adet CT Sim. Toshiba-16 Slice

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr.Mihriban Erdoğan

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Ayhan Aydın

Dr.Samim Yurtsever

Dr.İsmet Ünlü

Dr.Tümay Gökçe

Dr.Ayla Devran Duransoy

Dr.Aylin Karahan Aydın

Dr.Berna Ölçüm Dernek

Dr.Burcu Üregen Bilal

Dr.Eda Taş Küçük

Dr.Adem Şengül

Dr.Gül Tuzcuoğlu

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz.Ceylan Erim Diren

Fiz.Özlem Balıkçı

Fiz.Demet Bayraktar Ovalı

Fiz. Duygu Melekoğlu

Radyoterapi Teknikerleri:

13 kişi