Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

Kliniğimizde 3 boyutlu konformal tedavi ve yoğunluk ayarlı radyoterapi yapılmasına olanak sağlayan, 6MV, 18MV, 6MeV, 9MeV, 12Mev,16MeV, 20MeV enerjilere sahip 2 adet Varian marka lineer hızlandırıcı ve 1 adet Siemens marka BT simülatör cihazı bulunmaktadır.

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi

Adı Soyadı

Dr.Fundagül Andiç

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Dr.Hasan Suat Arslantaş

 

Dr.Ahmet Kürşat Özkan

Radyasyon Onkolojisi Asistanı

Adı Soyadı

Dr.Batur Eryazar

Dr.Merve Gizem Gönüllü

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Ayşe Gülbin Özger Kavak

Çiğdem KOCABAŞ (Nükleer fizik mühendisi)

Radyoterapi Teknikerleri:

9 kişi