İzmir Şifa Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

İzmir Şifa Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Linak

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

2 doktor

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

2 fizik uzmanı

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

yok