İzmir Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

İzmir Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Varian 1800

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Emine Elif Özkan

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz.Çağlar Keleş

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

1 teknsiyen