Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

4 Adet LİNAK: 1 VMAT Özellikli, 1 Konformal, MLC, 2 MLC İçermeyen, 1 Brakiterapi

1 Brakiterapi

HDR, Afterloader

1 Simülatör

1 CT

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyeleri:

Adı Soyadı

Dr. Yavuz Anacak

Dr. Arif Bülent Aras

Dr. Mustafa Esassolak

Dr. Ayfer Haydaroğlu

Dr. Serra Kamer

Dr. Serdar Özkök

Dr. Zeynep Özsaran

Dr. Deniz Yalman

Dr. Senem Alanyalı

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Özlem Akkaya Akagündüz

Dr. Gülşen Kara

Dr. İlker Tosun

Dr. Meltem Dağdelen

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

Dr. Esma Didem İkiz

Dr. Beril Balcı

Dr. Meltem Öztürk

Dr. Özlem Kırış

  Dr.Nima Ghahramani
  Dr.Tayfun Çağrı Hıdımoğlu

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

7 Fizikçi

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

17 Radyoterapi Teknikeri