Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet CT Simülatör, Cihaz tipi Elektra

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Esra Korkmaz Kıraklı

Dr.Ümit Gürlek

Dr.M.Tülin Bozkurt

Dr.Zeliha Güzel Öz Çarpar

Dr.Hasan Yılmaz

Dr.Celil Cüneyt Ebruli

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz.Eser Erim

Fiz.Nurhan Demir

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Çınar Uçgun

Sevgi Tüysüz

Züleyha Yılmaz

Kasım Durgun

Osman Öcal

Sevil Görkem Yazgan

Zahide Şimşek Ergün