Özel Adana Onko Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Özel Adana Onko Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Siemens Linear Akseleratör

1 adet CT Simülatör

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Fatma Akdoğan

Dr. Nilüfer Karadayı

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Emin Karcı

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

4 teknisyen