Acıbadem Kayseri Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Acıbadem Kayseri Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Varian Unique

1 adet Varian Trilogy

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi

Adı Soyadı

Dr. Serdar Soyuer

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Elif Öztürk

Dr. Kadir Uçar

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Nazmi Can

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Abdurrahim Gençoğlu

Merve Gamze Gençoğlu

Mikail Ayaz

Pelin Ölker