Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 Adet Varian Vitalbeam (Lineer Akseleratör)( montaj aşamasındadır.)

1 Adet Varian DHX (Lineer Akseleratör)

1 Adet Varian Truebeam STX + Brainlab (Lineer

Akseleratör)

1 Adet Varian Unique Performance Edition (Lineer

Akseleratör)

1 Adet Gammamed Gama Medplus (HDR)

Brakiterapi)

 

1 Adet Varian Ximatron CDX (Simülatör Cihazı)

1 Adet Siemens BT (Tomografi Cihazı)

1 Adet Eclipse TPS (Eksternal+Brakiterapi Planlama)

1 Adet CadPlan TPS (Eksternal Planlama)

1 Adet İplan TPS (Stereotaktik Planlama)

3-D Konformal , IMRT, IGRT, Rapid Arc, SRS, SBRT

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr. Oğuz Galip Yıldız

Dr. Celalettin Eroğlu

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Okan Orhan

Dr. Mete Gündoğ

Dr. Dicle Aslan

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

Dr.Hatice Başaran

Dr.Sadık Özöner

  Dr.Kudret Ensarioğlu
  Dr.Esin Kiraz

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Kadir Yaray

Fiz. Tarkan Aksözen

Fiz. Serdar Ünal

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Ekrem Köküm

Nuray Alkaç

Aslı Aksözen

Yeliz Şahin

Selman Özçelik

Rukiye İlkgün

Nuran Akpınar

Muhammed Canatan

Oktay Uzunlu

Ahsen Ketenci

Fatma Gülbike Kalaycı

Murat Gürkan Yücel

Kürşat Karaduman

Fatma Pınarbaşı