Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Linac (Varian DHX 2300)

Konformal Radyoterapi ve IMRT yapılmaktadır.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Aynur Aytekin

Dr.Alaettin Arslan

Dr.Yasemin Cihan

Medikal Fizik uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz.Harun Çelik

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Erhan Şimşek

Musa Nalçaçıoğlu

Sinan Üngür

Oktay Türkmen