Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

2 Adet Lineer Hızlandırıcı (Konformal Radyoterapi)

1 Adet Üç boyutlu Brakiterapi Cihazı (HDR)

1 Adet Konvansiyonel Simülatör

1 Adet BT Simülatör

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Mürsel Düzova

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Gökçen İnan

Fiz. Vefa Gül

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Aynur Gündüz

Esra Biçer

Özge Ünlü

Akif Pancarcı

Hüsnü Güven

Sedef Sarıca