Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Linak (IGRT-Yoğunluk ayarlı RT )

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Yahyahan Memiş

Dr. Ahmet Büyükyörük

Dr. İbrahim Bababalıoğlu

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz.N.Özlem Alkan

Fiz.Fuat Akmen

Fiz.Hikmet Çağan İster

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Tuğba Köse

Hatice Gezer

Mehmet Çelik