Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

LİNEER HIZLANDIRICI 

RapidArc

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Mustafa Gürol Celasun

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Gizem Var

Meryem Cansu Şahin

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Esra POLAT

Tuba BASTAN

Orhan GÜN