Manisa Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Manisa Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları ve Özellikleri:

1 Adet Linak (IMRT-Konformal)

 

 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

 

Dr.Murtaza Parvizi

Dr.Sevilay İren Erten

Dr.Ayben Yentek Balkanay

Dr.Işın Arslan

Dr.Özgür Yıldırım

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz.Nedret Coşkun Fiz.Özgür Kara

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

9 tekniker