Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 Adet Linak (YART, KRT) (Yeni Kurulacak)

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi

Adı Soyadı

 

Dr. Ömür Karakoyun Çelik 

 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

 

Dr. Ali Ölmezoğlu

 

  Dr. Osman Burak Can 

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

Dr.Name Çalım Özdemir

 

  Dr.Yasin Özdemir

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

 

Fiz. Gizem Bakıcıerler

Fiz. Funda Manalp

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

3 teknisyen