Bodrum Acıbadem Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Bodrum Acıbadem Hastanesi

Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. İlker Tosun

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz.Remzi Takeş

Radyoterapi Teknikerleri: