Ordu Ada Onkoloji Radyasyon Onkolojisi

Merkez Adı:

Ordu Ada Onkoloji

Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

Siemens Primus Lineer Accelerator

Özellikleri;

-6 ve 15 Mv foton, 6 farklı elektron enerjili,

-52 MLC

- EPID

-3D KONFORMAL VE IMRT (Sonradan upgrade ile)

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Dr. Erkan  Göcen

Medikal Fizik Uzmanları:

M.Sc. Levent Gönültaş

Radyoterapi Teknikerleri:

2 tekniker