Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 Adet LİNAK 6-18 MV, 6,9,12,16,20 MeV, 120 MLC (Yoğunluk ayarlı RT)

1 Adet Brakiterapi Cihazı (HDR) (3 boyutlu planlama sistemi)

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr. Nilgün Özbek Okumuş

Dr. Ş. Bilge Gürsel

A. Deniz Meydan

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Alparslan Serarslan

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Tenzile Ofluoğlu

Fiz. Telat Aksu

Fiz. Yalçın Daştan

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Zeynep Yılmaz

Tahsin Sak

Zeynep Kiper

Özlem Öztürk Oktaygil

Leyla Bal

Bayram Dede

Merve Hacıoğlu

Emrah Işık