Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

VarianDHX : 80MLC’li Lineer hızlandıcı

Tomoterapi H Serisi

Eclipse planlama sistemi

Dozimetrik Donanım:Wellhöfer marka su fantomu,

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

 

Dr. Birsen Yücel

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

 

Dr. Eda Erdiş

Dr.Savaş Topuk

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz.Betül Özyürek

Fiz.Recep Boza

Fiz.Yavuz Erol

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Elif Sönmez Tezer

Sinem Boyluğ

Hanife Karapınar

Halit Coşkun

Soner Akın

Tuğçe Kuzucuoğlu

Hanife Değer

Emrullah Göçeri