Sivas Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Sivas Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

Cihaz yok

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Sevim İnel Yılmaz

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

 

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı