Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve Özellikleri:

1 adet LİNAK – Tomoterapi (IG-IMRT- Görüntü önderliğinde yoğunluk ayarlı RT)

1 adet LİNAK – Elekta Synergy Platform (Konformal RT)

Toshiba Aquilion LB CT-Sim

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Mehmet Faik ÇETİNDAĞ

Dr.Hatice ŞEN

Dr.Mine ŞALK

Dr.İlhami ÜNAL

Dr.Havva KARABUGA

Dr.Sedef AÇIKGÖZ

Dr.İpek Pınar ARAL

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz.Dinçer YEĞEN

Fiz.Zerrin GANİ

Fiz.Fatma ALTINTAŞ

Fiz.Selcan ÇELİK

Fiz.Önder GÜL

Fiz.N. Burcu SAVTEKİN

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Sefa ELDEM

 

Deniz PEKTAŞ

Hanzade Seçil GİDER

Bahar ALKAN

Nurcan ÇELİK

Özlem YAZGÖREN

Songül ESME

İsmail Hakkı TUNÇ

Meryem YAKUPOĞLU