Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

3-Boyutlu Brakiterapi (Gammamed Varian)

RapidArc

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Dr. Meltem Nalça Andrieu

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Özgür Altmışdörtoğlu

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Meltem Atamel

Fiz. Yenal Senin

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Yasemin Emir

İlter Candağ

Aynur Koroğlu