Okan Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi ABD

MERKEZ ADI

Okan Üniversitesi Hastanesi

Radyasyon Onkolojisi ABD

 

MEVCUT RADYOTERAPİ CİHAZLARI VE ÖZELLİKLERİ

Elekta VersaHD Lineer Akseleratör (IMRT, IGRT, VMAT, SRS, SBRT, HexaPOD COUCH)

Elekta Synergy Lineer Akselaratör (IMRT, IGRT, VMAT)

GE Optima 4D SimCT

RADYASYON ONKOLOJİSİ ÖĞRETİM ÜYELERİ

Dr. Metin Güden

Dr. Tayfun Hancılar

MEDİKAL FİZİK UZMANLARI

Uzm. Fiz. Mertay Güner

Uzm. Fiz. Cihan Şahin

RADYOTERAPİ TEKNİKERLERİ

Abidin Tecik (Dozimetrsit)

M. Oğuzhan Kara

C. Bengisu Tepe

Hasan Sağcan

Özlem Özkaya

Murat Yıldırım