Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi

Merkez Adı:

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

 
Radyasyon Onkolojisi Öğretim Görevlisi: Dr.N.Seden Küçücük

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı:

Dr. Ayşe Okumuş

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. İsmail Faruk Durmuş

Fiz. Dursun Eşitmez

 Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı