Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi

Merkez Adı:

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı:

Dr. Ayşe Okumuş

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Bora Taş

Fiz. İsmail Faruk Durmuş

 Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı