Özel Ankara Onko Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Özel Ankara Onko Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Siemens Artiste

1 adet CT Simülatör

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr. Ayşe Hiçsönmez

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Cemil Kuşoğlu

Dr.Emin Kangözen

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Esil Kara

Fiz. Burcu Gerçek Kalyoncu

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

3 teknisyen