Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi  Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 Adet Siemens Linear Accelerator ICRT

1 Adet Siemens CT Simülatör

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Görevlisi:

Adı Soyadı

Dr. Bahar Baltalarlı

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Canan Ertunç

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

4 teknisyen