Muğla Sıtkı Koçman Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi

Merkez Adı:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

Yok

 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Görkem Türkkan

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

 

 

 

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı