Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Merkez Adı:

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

i

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Tuğçe Kütük

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

 

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

4 teknisyen