Avrasya Hastanesi Zeytinburnu

Merkez Adı:

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

 

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr. Mustafa Vecdi Ertekin

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı:

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

 

 Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı