İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

 
 

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr. Emre Merdan Fayda

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Saim Furkan Sarıcı

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz.

 Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı