Konya Medicana Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Konya Medicana Hastanesi

Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Ayşen Aydın

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

 

 Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı