Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Electa Unity MR-LİNAC (1.5 Tesla)

1 adet Elekta Versa HD Linear Hızlandırıcı (VMAT, IMRT, IGRT, ABC solunum kontrol sistemi)

1 adet Elekta Flexitron HDR Brakiterapi

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr. Hüseyin Cem Önal

Dr. Çağdaş Yavaş

Dr. Güler Yavaş

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Güngör Arslan

Fiz. Esma Efe

 Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Mustafa Güleç

Deniz Aydın

Gülsüm Karakuş

Gözde Uslu