İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medicalpark Hastanesi Florya

Merkez Adı:

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medicalpark Hastanesi Florya

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Sercan Yılmaz

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

 

Radyoterapi Teknikerleri: