İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

 

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr. M.Cem Uzal

 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

 

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

 

 Medikal Fizik Uzmanları

Adı Soyadı

 

Radyoterapi Teknikerleri: