İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

3 adet lineer hızlandırıcı cihazı

1 adet Varian Rapid Arc (6-15 MV foton 6 adet elektron), 120 leaf MLC, VMAT, IMRT, IGRT (CBCT, EPID), gated RT

22 adet Elekta Synergy Platform (6-15 MV foton 6 adet elektron), 80 leaf MLC, IMRT, IGRT (EPID)

1 adet General Electric Light Speed 16 CT simülatör cihazı

1 adet Cirus Co-60 teleterapi cihazı

Eclipse (v.8.6)

Precise Plan (v.2.16)
Prowess Pather (v.5.0)

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Görevlisi:

Adı Soyadı

Dr.Didem Çolpan Öksüz 

Dr.Ömer Erol Uzel

Dr.Hidayet Fazilet Öner Dinçbaş

Dr.İsmet Şahinler        

 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Şefika Arzu Ergen

Dr.Halil Cumhur Yıldırım

Dr.Meltem Dağdelen

 

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

Dr.Ceren Cicibıyık Barlas

Dr.Tuba Kurt Çatal

Dr.Sevda Kanat

Dr.Ecem Keleş Demir

Dr.İsmail Fatih Demirel

Dr.Yeliz Gürsoy

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Songül Çavdar Karaçam 

Fiz. Servet İpek 

Fiz. Deniz Kısınma  Azaklıoğlu

Fiz.Elif Kayhan

Fiz. Büşra Aynacı

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Banu Pınar Gürbüz   

Can Akdeniz     

Derya Şahin Öztürk           

Zafer Kaya  

Zeynep Bol Aydın         

Aydın Şen

Nuran Manav